Çalışma Alanlarımız

Ağırlıklı olarak hizmet verdiğimiz alanlar Ticaret Hukuku olup ayrıca (Şirket kuruluşları, hisse devri ve kuruluş sözleşmesi hazırlanması), Uluslararası özel hukuk (Yabancı mahkeme kararların tanınması ve tenfizi, kararların icra edilebilirlik araştırması ve uygulaması, Lahey anlaşmasına göre uluslararası çocuk kaçırma için bakanlığa başvuru prosedürü ve ilgili davalar, Tazminat hukuku (Trafik kazasına dayalı ve diğer tüm tazminat talebi içeren maddi ve manevi zararların tazmini) , Yabancılar hukuku ( gayrimenkul edinimi, miras hukuku çerçevesinde terekenin mirasçılar arasında paylaştırılması, yabancılara oturma ve çalışma izni alınması prosedürü)