Çalışma Alanlarımız

Ağırlıklı olarak hizmet verdiğimiz alanlar :

- Ticaret Hukuku (Şirket kuruluşları, hisse devri ve kuruluş sözleşmesi hazırlanması)

- Uluslararası özel hukuk (Yabancı mahkeme kararların tanınması ve tenfizi, kararların icra edilebilirlik araştırması ve uygulaması

- Uluslararası çocuk kaçırma davaları (bakanlığa başvuru prosedürü ve ilgili davalar)

- Tazminat hukuku (Trafik kazasına dayalı ve diğer tüm tazminat talebi içeren maddi ve manevi zararların tazmini)

- Boşanma davası sonrasında açılan mal paylaşımı davaları ile maddi, manevi tazminat talepli davaların yürütülmesi

- Yabancılar hukuku ( gayrimenkul edinimi, miras hukuku çerçevesinde terekenin mirasçılar arasında paylaştırılması

- Yabancılara oturma ve çalışma izni alınması

- Vasiyetname açılması ve devamında mal paylaşımı davaları